Centrální evidence

zvířat a věcí ČR - aktuální nabídka psů

code.jpg
Umístění odkazu na základě uzavřené smlouvy
Odkaz na naše stránky obsahuje jednak logo Centrální evidence zvířat a věcí, jednak textovou informaci v této podobě.

Logo Centrální evidence zvířat a věcí ČRCentrální evidence zvířat a věcí ČR poskytuje on-line vyhledávání informací o mikročipem označených zvířatech z celé ČR. Označení mikročipem je začátek - registrace je tečka za jednoznačnou identifikací, která umožní návrat zvířete původnímu majiteli. Zaregistrujte svého pejska v Centrální evidenci zvířat a věcí ČR.


Pro umístění banneru použijte prosím následující kód, je třeba aby se banner stahoval z našeho serveru, pro případ, že by se banner měnil.

<a href="http://www.identifikace.cz/cms/registrace-pes"> <img border="0" src="http://zvirata.identifikace.cz/data/Image/centralni-evidence-zvirat-a-veci-cr1.gif" width="120" height="60" alt="Centrální evidence zvířat a věcí ČR"></a>

Textová část informace je zřejmá, lze ji okopírovat z této stránky a je možné ji upravit tak, aby zapadala do vaší stránky (například typ, velikost a barva písma).