Centrální evidence

zvířat a věcí ČR - aktuální nabídka psů

code.jpg
Vysvětlivky
Údaje vystavené na těchto stránkách zveřejňují útulky pro opuštěná zvířata a jiné subjekty nabízející zvířata. Centrální evidence zvířat a věcí ČR tyto údaje nepořizuje, nekontroluje ani neupravuje a ani neodpovídá za jejich obsah či aktuálnost. Útulky pro opuštěná zvířata a jiné subjekty nabízející zvířata jsou dále v textu pro zjednodušení označována jako zařízení, která nabízí zvířata.

Karta s nabídkou zvířete obsahuje následující údaje:

1 - Záhlaví kartičky obsahuje údaj o tom, jaké zvíře je nabízeno. U psů je uváděn údaj pes nebo fena, údaj tak označuje zároveň pohlaví.

2
- Číslo pod kterým je zvíře vedeno v zařízení nabízejícím zvířata. Pokud budete zjšťovat podrobnější údaje o zvířeti, pomůže znalost tohoto čísla určit, o jaké zvíře se přesně jedná.

3
- Datum kdy bylo zvíře zavedeno do informačního systému, všechny záznamy jsou seřazeny právě podle tohoto data, nová zvířata jsou řazena vždy na začátku nabídky.

4
- Popis zvířete, u psů je typicky uváděno plemeno a stáří zvířete.

5
- Fotografie, po kliknutí na fotografii se zobrazí detail záznamu nabízeného zvířete. Detail záznamu obsahuje větší fotografii, všechny údaje uvedené na této informační kartě a navíc je vypsána informace o tom, jaké zařízení zvíře nabízí.

6
- Pokud kliknete na ikonu Místo pobytu, tak se v novém okně otevřou internetové stránky zařízení, které nabízí dané zvíře. Pro tuto akci je třeba, aby bylo v prohlížeči povoleno otevření nového okna. Pokud nad ikonou Místo pobytu ponecháte chvíli kurzor myši, tak se zobrazí informační text, ve kterém je uvedeno, jaké zařízení zvíře nabízí. Centrální evidence zvířat a věcí ČR nezaručuje, že na stránkách zařízení, které zvíře nabízí, jsou informace o tomto zvířeti zveřejněny, ale jistě tam získáte alespoň telefonní číslo.

7
- Popis nabízeného zvířete, záleží na zařízení, které nabízí zvíře zda a jaký popis zveřejní.